novoročenky z luxusného grafického kartónu, termogravúra ( plastická tlač ),
3D termoražba, ofsetová tlač, ražba fóliou, slepotlač, tvarový výsek

Koniec roku sa blíži. Nezabudnite na svojích zákazníkov a obchodných partnerov a pošlite
im novoročný pozdrav. Ponúkame Vám výrobu a tlač firemných novoročeniek s 3D termoražbami,
plastickou, ofsetovou a digitálnou tlačou.
Novoročenka je prostriedkom ako popriať všetko dobré do nového roku. Novoročné želania sa
už tradične spája so skratkou P.F., čo v preklade znamená pre šťastie. Na novoročenkách sú
väčšinou použité motívy, ktoré sa spájajú s vianocami a novým rokom. Vo firemných
novoročenkách by nemalo chýbať logo firmy a vlastnoručný podpis majiteľa alebo konateľa firmy.
Novoročenky majú svoje miesto v obchodnom marketingu a vyjadrujú, že nám záleží na
obchodných partneroch.