Druh tlače:
Text:
Priložiť súbor
Počet kusov:
Farba tlače:
Typ papiera:
Rozmer:
Váš e-mail:*
Meno, Priezvisko:
Telefón:
(náhľad, logo, graf.návrh)
Typ písma:
Osobné prevzatie
Poštou /2€/
Doručenie:

Objednávka
tlačiarenských prác

Pred výrobou Vám bude zaslaná kalkulácia a grafický návrh na schválenie.